Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-07-2019 - Thị trường giảm nhẹ khi nhóm ngân hàng giảm; VIC đạt đỉnh lịch sử mới - POW, BMP, SSI

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tích cực đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index với ngưỡng hỗ trợ lần lượt nằm tại 985 điểm (MA5), 882 điểm (MA5) và 106,3 điểm (MA10). Trong khi đó, tín hiệu của VNMidcap và VNSmallcap duy trì ở mức Tiêu cực với các hỗ trợ lần lượt tại 962 điểm và 812 điểm. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực giảm điểm, ít nhất là trong phiên giao dịch buổi sáng.