Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-07-2014 - KQLN tăng trưởng của các công ty dầu khí giúp VNI vượt 600 điểm - PVB và PVS: KQLN cao trong 6 tháng đầu năm - CPI tháng bảy vẫn duy trì ở mức thấp

VNI vượt mốc 600 điểm nhờ nhiều doanh nghiệp trực thuộc PVN công bố KQLN Quý 2 tốt. Chỉ số VNI vượt qua mức kháng cự 600 điểm lần thứ hai trong tháng này, sau khi nhiều công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) công bố đạt kết quả lợi nhuận tốt trong Quý 2/2014, trong đó bao gồm PVB và PVS, hai mã này lần lượt tăng 5,6% và 1,8%.