Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-06-2020 - Chỉ số VN-Index giảm điểm, ảnh hưởng bởi VHM, VCB - ACV, PTB, BMP, DRC, MBB, PVS, TLG, DHG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index tạm chuyển xuống mức Tiêu cực với hỗ trợ phía dưới lần lượt tại 847 điểm, 788 điểm và 112,5 điểm. VNMidcap, VNSmallcap vẫn duy trì tín hiệu hiệu Tích cực, nhưng bước đầu bộc lộ dấu hiệu suy yếu.