Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-06-2015 - Lực bán tập trung lên các mã blue chip kéo thị trường giảm điểm - CPI - TT 74 - DXG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng nếu hai chỉ số có thể hồi phục trong phiên 25/06/2015 thì hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hướng về mức kháng cự 600 của chỉ số VN-Index và 89.0 của chỉ số HNX-Index trong vài phiên tới. Đồng thời, chúng tôi đánh giá lực cầu ngắn hạn có thể tiếp tục gia tăng, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps.