Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-05-2019 - Thị trường giảm mạnh, với ảnh hưởng từ VIC và VHM - FDI - MWG, AST, HT1

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn được giữ ở mức Tích cực với VNMidcap và VNSmallcap. Trong khi đó, VN-Index thay đổi tín hiệu xuống mức Trung tính với hỗ trợ tại 970 điểm còn VN30 và HNX-Index thay đổi tín hiệu xuống mức Tiêu cực với hỗ trợ tại 975 điểm và 105 điểm. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của các chỉ số cũng bị hạ xuống một cấp, ở mức Trung tính với VN-Index và Tiêu cực với VN30 và HNX-Index. Như vậy, có vẻ như thị trường đang quay trở về với xu hướng giảm giá.