Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-04-2019 - Thị trường tăng điểm nhờ VNM, HPG và nhóm ngân hàng - DHG, HVN, NLG, PNJ, DPM, CTG, HDB, MSN, NT2, PPC, TPB, FRT, MSN, TCB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index được cải thiện lên mức Trung tính với kháng cự của đường MA20 nằm tại 980 điểm, 895 điểm và 107,2 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của VNMidcap và VNSmallcap vẫn duy trì ở mức Tiêu cực với kháng cự của đường MA10 tại 985 điểm và 830 điểm. Dòng tiền mạnh lên ở nhóm dẫn dắt có thể sẽ là tiền đề cho những biến động mạnh hơn của VN-Index hay VN30.