Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-03-2011 Sự trỗi dậy của nhóm ngành khai khoáng

Một trong những biến động thú vị nhất trên thị trường chứng khoán hôm nay có lẽ là sự khởi sắc của nhóm ngành khai thác mỏ khi hầu hết các cổ phiếu thuộc ngành này đã tăng trần, bao gồm BMC, KSH, KTB, KTT và KSA.