Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-12-2015 - Thị trường giảm điểm với thanh khoản thấp - DXG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ hồi phục trong phiên 24/12/2015 và hướng về các vùng kháng cự 570 – 575 của chỉ số VN-Index và 79.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo trạng thái xu hướng, chúng tôi đánh giá đồ thị giá của chỉ số VN-Index đang trong giai đoạn tích lũy với thanh khoản thấp và đồ thị giá chưa thể xuyên thủng mức hỗ trợ 560.