Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-10-2017 - Thị trường giảm mạnh khi đà tăng của nhóm ngân hàng hạ nhiệt - HT1, VCI, PNJ, DPM, GAS, KDF, STB, TCM, VCB

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật tiếp tục thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Cụ thể, tín hiệu ngắn hạn của VN-Index và VN30 đều chuyển từ Tích cực xuống Trung tính với các ngưỡng hỗ trợ MA20 đang lần lượt nằm tại 813 và 803 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index đã chuyển tín hiệu xuống mức Tiêu cực, đồng pha với tín hiệu của các chỉ số phụ như VNMidcap hay VNSmallcap. Chỉ số đại diện cho nhóm vốn hóa trung bình thậm chí còn thiết lập mức điểm thấp nhất kể từ tháng 6/2017.