Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-09-2016 - Thị trường khép lại một tuần giao dịch đầy tích cực - GMD, CII

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của VN-Index vẫn ở mức tích cực với ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 670 điểm (MA5) và xa hơn là 665 điểm (MA10, MA20). Có nhiều khả năng sự củng cố sẽ tiếp tục diễn ra trước khi chỉ số sàn HSX có thể vượt qua ngưỡng 675 điểm. Xu hướng trung hạn của VN-Index cũng khả quan, thể hiện ở cấu trúc Bullish Engulfing trên đồ thị tuần, qua đó giúp chỉ số đóng cửa phía trên các đường trung bình động 5 và 10 tuần.