Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-06-2014 - VNI tăng nhờ blue chip - KDC chuyển giao việc kinh doanh bán kẹo sang cho BKD - VNM: 5 tháng đầu năm đạt 31% mục tiêu doanh thu xuất khẩu cả năm

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục đi ngang trong phiên kế tiếp và dòng tiền có khuynh hướng tập trung ở dòng cổ phiếu Bluechips, chỉ số VN-Index có thể hồi phục nhẹ trong phiên kế tiếp và vùng kháng cự gần nhất của chỉ số này là mức 570.