Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-06-2011 Nhà đầu tư do dự chưa tham gia thị trường

Nhà đầu tư do dự chưa tham gia thị trường, khiến cả hai chỉ số đều giảm điểm với thanh khoản thấp hơn ngày trước đó. Chỉ số VN Index tăng đầu phiên đạt mức cao nhất 440,51 điểm.