Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-05-2013 - VNI mất mốc 500 – Thâm hụt thương mại tăng – Cập nhật CNG

Quan điểm kỹ thuật: Hai chỉ số đã có nhịp điều chỉnh hợp lý khi chạm các mức kháng cự 505 của VN-Index và 63.0 của HNX-Index. Chúng tôi cho rằng nhịp điều chỉnh này có thể tiếp tục duy trì trong phiên kế tiếp và khả năng hai chỉ số sẽ kiểm tra lại các mức hỗ trợ mới là 491 – 494 của VN-Index và 61.0 của HNX-Index.