Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-04-2015 - Hoạt động chốt lời, thanh khoản thấp kéo hai sàn giảm điểm - GAS, DPM, PPC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kết thúc nhịp điều chỉnh trong phiên 24/04/2015 và lực cầu có thể gia tăng mạnh khi chỉ báo xung lượng ngắn hạn đang giảm mạnh về gần vùng quá bán. Đặc biệt chúng tôi nhận thấy các chỉ báo trạng thái xu hướng có dấu hiệu gia tăng trở lại cho thấy thị trường đang dần bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực.