Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-04-2014 - ETF đóng góp vào việc khối ngoại mua ròng – KQLN Quý 1 công ty mẹ của DXG, DHG – ĐHCĐ NTP

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng giá 565 trong phiên giao dịch ngày mai và có thể hồi phục về cuối phiên. Đồng thời, chỉ báo xung lượng ngắn hạn STO(5,3) xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giá trên hai chỉ số cho nên chúng tôi vẫn duy trì dự báo về nhịp hồi phục của hai chỉ số với kháng cự gần nhất tại vùng giá 580 – 585 của chỉ số VN-Index và 85.0 của chỉ số HNX-Index.