Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-03-2011 Lãi suất sẽ giảm trong những tháng tới?

Trên thị trường tiền tệ có tin đồn Ngân hàng Nhà nước đang xem xét khả năng nâng lãi suất cơ bản lên 12%/năm từ mức 9%/năm hiện nay và tái áp dụng lãi suất cơ bản như là mức chuẩn định hướng cho lãi suất cho vay.