Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-02-2016 - Hoạt động chốt lời hạn chế đà tăng các mã dẫn dắt TT – DPM, HPG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ điều chỉnh nhẹ và kiểm định mức hỗ trợ 555 của chỉ số VN-Index và 77.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá hai chỉ số chỉ điều chỉnh nhẹ hoặc rung lắc trong phiên và rủi ro ngắn hạn chưa có dấu hiệu gia tăng, nghĩa là hai chỉ số chưa có dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn.