Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-12-2014 - Thị trường phục hồi mạnh nhờ giá nhiên liệu - Giá xăng giảm giúp kích thích nền kinh tế - KDH mở rộng thêm quỹ đất- PDR triển khai hợp đồng BT đổi lấy đất

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ thử thách các mức kháng cự 545 của chỉ số VN-Index và 84.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên kế tiếp. Tuy nhiên, dựa trên diễn biến khối lượng giao dịch và các chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chúng tôi vẫn cho rằng đây mới chỉ là nhịp hồi kỹ thuật sau giai đoạn giảm mạnh cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi hoặc không nên mua vào tại các phiên “bulltraps” của các nhịp hồi.