Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-11-2019 - Thị trường giảm xuống mức thấp nhất 10 tuần qua - MWG, BVH, CTD, SAB, VPB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn của tất cả các chỉ số đều chuyển về mức Tiêu cực. Ngưỡng kháng cự hiện tại của VN-Index, VN30 và HNX-Index đang lần lượt nằm tại 980-983 điểm, 898-900 điểm và 104,3 điểm. Dự báo trong phiên giao dịch tới, cấu trúc nến co chân của VN-Index và VN30 trong phiên cuối tuần có thể thúc đẩy sự hồi phục nhất định của hai chỉ số này để kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ quan trong vừa đánh mất (hiện trở thành kháng cự) tại 980-983 điểm và 898-900 điểm.