Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-10-2018 - Thị trường giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp - POW, PVS, VHC, VJC, VRE, AST, BSR, DHG, DRC, DXG, MBB, NLG, SSI, STB, TCM, TPB, VPB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tiêu cực tại tất cả các chỉ số chứng khoán. Đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index, rất có thể các chỉ số này sẽ phải kiểm định lại hỗ trợ dài hạn của đường MA350 ngày tại 940 điểm, 910 điểm và 105,5 điểm. Trong khi đó, VNMidcap đã tạm thời chuyển tín hiệu kỹ thuật trung hạn từ Trung tính xuống Tiêu cực để đồng pha với các chỉ số chủ chốt. Hiện duy nhất chỉ còn HNX-Index vẫn duy trì tín hiệu Trung tính cho xu hướng trung hạn.