Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-10-2014 - Thị trường tiếp tục phục hồi với thanh khoản cải thiện - CPI - DHG, NBB, HT1, PNJ - Sân bay Long Thành - Giới thiệu IDI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng mức độ rủi ro ngắn hạn đã có dấu hiệu suy yếu mặc dù hai chỉ số vẫn chưa xác nhận các điểm mua chắc chắn. Điểm tích cực chúng tôi nhận thấy ở đây là các chỉ báo xung lượng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giá với đồ thị giá của chỉ số HNX-Index và dòng tiền có xu hướng tăng dần mặc dù vẫn giao dịch dưới mức trung bình 20 phiên.