Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-09-2014 - VNI giảm điểm do áp lực bán mạnh - HAG dự định tăng vốn cổ phần thông qua HAGL Land - DXG thông qua kế hoạch phát hành CP mới

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kiểm định lại các vùng hỗ trợ mạnh 605 – 610 của chỉ số VN-Index và 87.68 của chỉ số HNX-Index (tức là đường SMA20).