Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-07-2016 - VNI kiểm tra mức hỗ trợ 640 điểm khi lực bán tăng – CSM, DPM, FPT, VCB, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ hồi phục trong các phiên giao dịch đầu tuần tới. Tuy nhiên, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá đây chỉ là các nhịp hồi phục kỹ thuật và chưa có tín hiệu đảo chiều chắc chắn cho nên rủi ro ngắn hạn sẽ tiếp tục có chiều hướng gia tăng.