Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-07-2014 - VNI giảm sau chuỗi tăng điểm liên tiếp - PNJ: Doanh thu bán lẻ trang sức tăng - DXG: tỷ lệ doanh thu từ dịch vụ môi giới tăng – HT1: KQLN Quý 2 thấp hơn dự báo do Nhà máy Xi măng Bình Phước tạm ngưng hoạt động

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kiểm định lại các mức kháng cự 600 của chỉ số VN-Index và 81.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên giao dịch ngày mai, nhưng chúng tôi vẫn đánh giá áp lực bán có thể gia tăng tại các vùng kháng cự này. Đồng thời, hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn của chúng tôi cho thấy dòng tiền tiếp tục có xu hướng “rút ra” và xung lực tăng ngắn hạn có thể yếu dần.