Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-05-2013 - Các mã nhỏ dẫn thị trường – VAMC được thông qua

Quan điểm kỹ thuật: Hai chỉ số đang giao dịch trong kênh tăng giá hẹp được hình thành từ cuối tháng 04/2013. Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ điều chỉnh nhẹ tại các mức kháng cự 505 của chỉ số VN-Index và 63 của chỉ số HNX-Index. Chỉ báo tâm lý và dòng tiền cũng đã cải thiện đáng kể. Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh về vùng giá 492 – 495 của VN-Index và 61.0 của HNX-Index để tham gia giải ngân.