Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-04-2014 - Thị trường tăng điểm dù tin tức trái chiều – CPI Hà Nội và TP. HCM – ĐHCĐ PVB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số sẽ duy trì nhịp hồi trong tuần giao dịch này, vùng kháng cự gần nhất của hai chỉ số là 580 – 585 của chỉ số VN-Index và 85.0 của chỉ số HNX-Index. Chỉ báo xung lượng ngắn hạn STO(5,3) xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giá trên hai chỉ số cho nên đây là động lực thúc đẩy chính cho nhịp hồi này.