Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-03-2016 - Thị trường thử thách ngưỡng 570 với sự thận trọng – AAA, MSN, GAS

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ hồi phục trong vài phiên tới và nhịp điều chỉnh có thể sẽ sớm kết thúc. Đồng thời, chúng tôi đánh giá dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu Bluechips chưa tăng mạnh trong thời gian vừa qua.