Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-02-2016 - Các mã vốn hóa lớn cùng tăng với tâm lý tích cực - FPT, MWG, SSI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà tăng và kiểm định mức kháng cự 570 của chỉ số VN-Index và 79.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi vẫn đánh giá hai chỉ số đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, áp lực bán có thể gia tăng, nhưng không đáng kể và hai chỉ số chỉ xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh nhẹ.