Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-11-2011 - Hai sàn giảm điểm nhẹ với thanh khoản giao dịch thấp – CPI tháng Mười Một ở tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội công bố ở mức 0,28% và 0,29%.

Chỉ số CPI tháng Mười Một tp. Hồ Chí Minh được công bố hồi đầu giờ giao dịch ở mức tương đối thấp là 0,28% có lẽ đã khiến nhà đầu tư thấy phấn khởi.