Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-10-2014 - VNI lấy lại mốc 600 điểm - PDR: KQLN 9T2014 - DXG: KQLN 9T2014 công ty mẹ

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số chưa thể hồi phục mạnh và vẫn lo ngại về nhịp “Bulltraps” của thị trường. Tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng về xu hướng hiện tại, đặc biệt thanh khoản thị trường vẫn còn đang giao dịch ở mức thấp dưới mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn vẫn chưa xuất hiện các tín hiệu đảo chiều cho nên chúng tôi vẫn còn rất thận trọng về nhịp hồi phục kỹ thuật này.