Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-08-2017 - Thị trường đi ngang, VPB giảm điểm - MWG, REE

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn chưa có sự thay đổi với tất cả các chỉ số. VN-Index, VN30, VNMidcap và VNSmallcap vẫn giữ tín hiệu Tiêu cực trong khi HNX-Index đang duy trì tín hiệu Trung tính. Ngưỡng kháng cự đối với VN-Index nằm tại vùng 770-772 điểm trong khi ngưỡng kháng cự của HNX-Index nằm tại 101,5 điểm. Dự báo , sự do dự của bên mua cùng các tín hiệu kỹ thuật Tiêu cực có thể làm gia tăng áp lực cung trong phiên giao dịch ngày mai, tạo áp lực cho thị trường giảm điểm