Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-07-2020 - Thị trường đi ngang - PVD, DHG, DPM, PNJ,TDM, VCB, VIB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số hai sàn không có sự thay đổi so với phiên trước đó. Cụ thể, tín hiệu của VN-Index, VN30, VNMidcap duy trì trạng thái Trung tính trong khi tín hiệu của HNX-Index, VNSmallcap vẫn ở trạng thái Tích cực nhưng với cảnh báo rủi ro hạ bậc.