Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-07-2015 - GTGD giảm trong tâm lý thận trọng của nhà đầu tư - VN30 - PNJ - EIB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch 22/07/2015 và dòng tiền có thể sẽ sớm quay trở lại trong phiên giao dịch này khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán ngắn hạn. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn đã có xu hướng giảm dần, nghĩa là cơ hội giải ngân sẽ sớm quay trở lại, nhưng chúng tôi không ưu tiên chiến lược dò đáy.