Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-05-2019 - Thị trường kết thúc đà tăng điểm với ảnh hưởng từ VNM - VEA

Phiên giao dịch giằng co hôm nay không ảnh hưởng đến các tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số. Cụ thể, VN-Index duy trì trạng thái Tích cực cho cả xu hướng ngắn hạn và trung hạn với ngưỡng hỗ trợ tại 980-983 điểm. VN30 và HNX-Index vẫn giữ tín hiệu Tích cực cho xu hướng ngắn hạn với hỗ trợ tại 897 điểm và 106,2 điểm và tín hiệu Trung tính cho xu hướng trung hạn.