Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-04-2016 - VNI tăng trở lại sau hai phiên giảm điểm liên tiếp – CTI, CTD, GAS, HPG, NT2, SSI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kiểm định các mức kháng cự 578 – 580 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên 22/04/2016. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và hai chỉ số vẫn đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục cảnh báo các nhịp “Bulltraps” có thể sẽ xảy ra và các nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng.