Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-01-2016 - TT tiếp tục biến động nhưng thanh khoản tăng mạnh, EIB, DHG, HT1, STK

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng phiên 22/01/2016 sẽ là phiên quan trọng để xác nhận nhịp hồi phục bền vững hơn và dự báo đây có thể sẽ là phiên hồi phục với các yếu tố sau: Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ quay lại chu kỳ hồi phục sau khi chạm mức hỗ trợ mạnh 1820 điểm của chỉ số S&P500. Số lượng cổ phiếu có dấu hiệu đảo chiều gia tăng trên cả hai sàn cho nên chỉ số khó có thể giảm thêm.