Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-11-2018 - Nhóm cổ phiếu VIC tiếp tục hỗ trợ thị trường tăng điểm - PPC, HPG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN30 được cải thiện từ mức Trung tính lên Tích cực và đồng pha với tín hiệu của các chỉ số khác như VN-Index và HNX-Index. Ngưỡng kháng cự gần nhất của 3 chỉ số này là mức đỉnh được thiết lập đầu tháng 11, lần lượt nằm tại 930 điểm, 905 điểm và 105,5 điểm đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index.