Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-09-2016 - Chỉ số VN-Index tăng mạnh ngày thứ hai liên tiếp, với đà dẫn dắt của GAS - DQC, MBB, DHG, GAS

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của VN-Index và VN30 đã được cải thiện lên mức Trung tính với ngưỡng kháng cự lần lượt nằm tại 663,5 điểm và 653,5 điểm tạo bởi đường trung bình động MA20 ngày. Trong khi đó, tín hiệu tích cực trung hạn tiếp tục được củng cố sau khi ngưỡng hỗ trợ của đường MA50 ngày được bảo vệ thành công.