Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-09-2012 - Thị trường phản ứng theo sự kiện một số nhân vật tại ACB và EIB từ nhiệm

Quan điểm của chúng tôi: Việc một số nhân vật quan trọng trong HĐQT của ACB và EIB từ nhiệm sau phiên giao dịch hôm Thứ Tư được dư luận đặc biệt chú ý trong phiên hôm Thứ Năm. Theo chúng tôi quan sát, phản ứng của thị trường không quá nặng nề, một phần vì thị trường đã dò đoán về các thông tin trên cách đây một vài ngày. Cả hai chỉ số VNI và HNI đều giảm so với khi mở phiên, vẫn do các mã ngân hàng kéo xuống (ACB giảm 3,2%, EIB giảm 3,6%, STB giảm 3,4%).