Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-08-2018 - Thị trường đi ngang do các mã ngân hàng - VJC, PLX

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chứng khoán tạm thời có sự thay đổi, mặc dù điều này chưa gợi mở về hướng đi tiếp theo của thị trường. Cụ thể, tín hiệu của VN-Index, VNMidcap vẫn giữ trạng thái Tích cực với ngưỡng hỗ trợ lần lượt tại khu vực 966-969 điểm và 995 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của VN30 và HNX-Index tạm dịch chuyển xuống Trung tính còn VNSmallcap duy trì trạng thái Tiêu cực.