Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-08-2014 - GAS và VCB giúp VNI tiến về ngưỡng kháng cự 609 - Giữ nguyên dự báo cán cân thương mại sẽ thặng dư - DPM: Nội dung chính trong buổi họp báo với các chuyên viên phân tích

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể duy trì đà tăng và chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại mức kháng cự 609 trong phiên giao dịch ngày mai, đặc biệt các chỉ báo trạng thái xu hướng gia tăng cho thấy hai chỉ số khó có thể điều chỉnh mạnh và xu hướng tăng ngắn hạn có thể được mở rộng về các mức cao hơn.