Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-08-2013 - VNI giảm 6 điểm – CPI tháng tám – HAG tái cơ cấu – Samsung xây dựng nhà máy thứ 3 tại Việt Nam

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng áp lực giảm giá có thể chững lại trong phiên ngày mai và thị trường có thể hướng về các đỉnh mới cao hơn. Tuy nhiên, phân tích trên góc độ liên thị trường, chúng tôi vẫn nhận thấy mức độ rủi ro ở thời điểm này và mức tăng điểm trong thời gian tới sẽ khó khăn hơn.