Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-07-2017 - Thị trường giảm với BHN, CTD dẫn dắt đà giảm - MBB, NLG, NT2, VCB, DHG, SKG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì Tiêu cực đối với nhóm VN-Index, VN30 và HNX-Index với các ngưỡng kháng cự nằm tại 773, 742 và 99 điểm. Căn cứ vào đó, khả năng hồi phục của VN-Index có thể mạnh hơn các chỉ số còn lại do chỉ số này được điều tiết bởi một số cổ phiếu vốn hóa rất lớn.