Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-06-2019 - Cổ phiếu ngân hàng hỗ trợ cho đà tăng của VN-Index - ACV

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số đều có sự cải thiện. Không chỉ cải thiện tín hiệu Trung hạn lên mức Trung tính với việc vượt lên trên MA200 tại 956 điểm, VN-Index cũng cải thiện tín hiệu Ngắn hạn lên mức Tích cực. HNX-Index cũng đặt được kết quả tương tự trong khi VN30 cũng có sự cải thiện tín hiệu ngắn hạn lên mức Trung tính.