Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-06-2011 Những lo ngại về việc thắt chặt cho vay chứng khoán

Những lo ngại về việc thắt chặt cho vay chứng khoán và thông tin lạm phát nhanh chóng tác động lên thị trường.