Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-12-2013 - Tâm lý thị trường trở nên tích cực - DIG giảm tỷ lệ vốn góp - KQLN 11 tháng đầu năm của FPT

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể điều chỉnh trong phiên ngày mai và hai chỉ số có thể kiểm định lại vùng giá 502 điểm của chỉ số VN-Index và 66.2 điểm của chỉ số HNX-Index.