Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-06-2013 - VNI vượt lên trên 500 – NHNN xem xét gỡ trần LSHĐ – KQLN 6T đầu năm của DPM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng xu hướng thị trường sẽ rõ ràng hơn trong phiên ngày mai 20/06/2013. Tâm lý thận trọng này không những diễn ra ở thị trường chứng khoán Việt Nam mà còn diễn ra ở hầu hết thị trường chứng khoán thế giới, nhưng sự phân kỳ tăng giá đang xuất hiện ở hầu hết các chỉ số cho nên chúng tôi kỳ vọng xu hướng theo chiều hướng tích cực.