Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-05-2016 - VNI giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp do nhóm NH và năng lượng - VIC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng nhịp điều chỉnh của hai chỉ số có thể sẽ kết thúc tại các vùng hỗ trợ 615 – 620 của chỉ số VN-Index và 81.0 – 81.5 của chỉ số HNX-Index và quay lại nhịp tăng về cuối phiên 20/05/2016. Đồng thời, chúng tôi cho rằng dòng tiền ngắn hạn đã quay lại thị trường và lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, áp lực điều chỉnh chỉ mang tính kỹ thuật khi các cổ phiếu Largecaps rơi vào trạng thái bị quá mua và rủi ro ngắn hạn tiếp tục có xu hướng giảm.