Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-05-2011 Nguồn cung tiền hạn hẹp kiềm hãm thị trường

Chính sách thắt chặt tiền tệ đang kiềm hãm dòng tiền trong nền kinh tế và tiếp tục ảnh hưởng đến các ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản.