Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-02-2014 - BĐS thu hút dòng tiền – Đẩy mạnh gói hỗ trợ 30.000 tỷ - KQLN các công ty BĐS

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ liên tục xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên và hướng về vùng giá 590. Mô hình chỉ báo kỹ thuật của chúng tôi tiếp tục cảnh báo xu hướng tăng ngắn hạn và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều cho nên vị thế bán ra hết danh mục ngắn hạn trong thời điểm này là chưa cần thiết. Đồng thời, dòng tiền sẽ tiếp tục có khuynh hướng vào các mã cổ phiếu đang tích lũy và chưa tăng nhiều trong thời điểm qua.